Thông tin nhà tuyển dụng

Thinh Vượng NĐ
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ:
95 Nguyễn Công Trứ, KĐT mới Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, TP Nam Định
Điện thoại:
0912164357

Có tất cả 1 tin tuyển dụng