Thông tin ứng viên


Trần Văn Thủy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Trực Đại - Trực Ninh - Nam Định - Sinh ngày: 13/09/1998
 Lượt xem: 94  Cập nhật ngày: 31/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân Viên

Trung học

1 năm
Nhân viên

Huyện Hải Hậu - Huyện Hải Hậu

Lao động phổ thông

Từ 5.000.000 - đến 6.000.000

Nhân vien sản xuất cty SAMSUNG Việt Nam 1.5năm
Nhân vien cty SUMI Việt Nam 10 tháng
Nhân vien cty TNHH dệt may Phú Hồng Gia 6 tháng

Gợi ý ứng viên tương tự