Thông tin ứng viên


Trần Văn Toản

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Đội 1 Trực Thái Trực Ninh Nam Định - Sinh ngày: 05/10/1990
 Lượt xem: 20  Cập nhật ngày: 09/01/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên kinh doanh

Cao học

5 năm
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kinh doanh, bán hàng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Công nghệ thông tin
Ngoại giao tốt

Gợi ý ứng viên tương tự