Thông tin ứng viên


Nguyễn Kiều Linh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 15/08/1987
 Lượt xem: 590  Cập nhật ngày: 17/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp - Kế toán thuế


Phó phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự