Việc làm tại Huyện Hải Hậu - Nam Định

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  12/04/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển diễn họa viên 3D

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  05/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám sát công trình

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  05/10/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kiến trức sư vẽ 3D

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  18/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên nghiệp vụ

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  08/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên tiếng Trung

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  08/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  08/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe taxi

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  01/06/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  07/04/2020

Mức lương: 7-10 triệu

Tuyển nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  11/03/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

Tuyển nhân viên lái xe

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  17/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  10/10/2018

Mức lương: 5 triệu- 8 triệu

Tuyển 1000 công nhân may

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  09/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán vật tư

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  21/04/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Công ty TNHH Viet Power tuyển dụng

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: Từ 4-5 triệu

Công ty Viet Power tuyển dụng

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: Thỏa thuận