Tin tuyển dụng mới nhất

  Tuyển kế toán trưởng

 Thỏa thuận
 30/06/2019

  Tuyển kế toán tại Nam Định

 Thỏa thuận
 30/08/2019

  Tuyển nhân viên kế toán kho

 Thỏa thuận
 31/08/2019

  Tuyển nhân viên kinh doanh

 10 - 15 triệu
 30/06/2019

  Tuyển nhân viên bảo vệ

 Thỏa thuận
 30/06/2019

  Tuyển nhân viên bảo trì

 Thỏa thuận
 30/06/2019