Tin tuyển dụng VIP

GẤP: NV THIẾT KẾ BAO BÌ

Thông tin nhà tuyển dụng

 Thỏa thuận

  31/01/2019

GẤP: NV BẢO VỆ ( đi làm luôn và ngay)

Thông tin nhà tuyển dụng

 Thỏa thuận

  31/01/2019

Tin tuyển dụng mới nhất

  GẤP: NV KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 đến 10 triệu
 28/02/2019

  GẤP: NV TUYỂN DỤNG

 Thỏa thuận
 28/02/2019

  GẤP: NV THIẾT KẾ BAO BÌ

 Thỏa thuận
 31/01/2019

  Lái xe tải bằng C

 Thỏa thuận
 30/12/2018

  KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG

 Từ 8-20 triệu
 31/12/2018

  GẤP: NV KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Từ 5 đến 10 triệu
 31/01/2019

  GẤP: NV KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 đến 10 triệu
 31/01/2019

  Kế toán thuế tại TP Nam Định

 Từ 5 đến 8 triệu
 15/12/2018

  GẤP: NV KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 đến 10 triệu
 31/12/2018

  TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Từ 5 đến 10 triệu
 31/12/2018

  GẤP: NV KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 đến 10 triệu
 31/12/2018

  Kế toán thuế

 Từ 5 đến 8 triệu
 30/11/2018

  Nhân viên kỹ thuật

 Thỏa thuận
 31/12/2018

  Nhân viên kinh doanh

 Thỏa thuận
 31/12/2018

  Nhân viên telesale

 Từ 5 triệu đến 10 triệu
 30/12/2018

  Tuyển thợ làm nhôm kính

 Thỏa thuận
 23/11/2018

  TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 triệu đến 10 triệu
 31/12/2018

  GẤP: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ THẦU THUỐC

 Từ 5 triệu đến 10 triệu
 31/12/2018

  TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 7 triệu đến 10 triệu
 31/12/2018

  Quản lý Buồng phòng

 Thỏa thuận
 30/11/2018

  TUYỂN GẤP: DƯỢC SĨ, Y SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA, ĐA KHOA

 Từ 5 triệu đến 10 triệu
 31/12/2018

  TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE, SEO, MARKETING

 Từ 5 triệu đến 10 triệu
 31/12/2018