Lao động phổ thông

Việc làm lao động phổ thông Nam Định, tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay tại Nam Định.

Tuyển công nhân đi làm luôn

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển công nhân học việc

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Công nhân sản xuất

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: 3.9tr - 5.5tr

Tuyển kỹ thuật viên chăm sóc xe hơi

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/08/2019

Mức lương: Từ 5-7 triệu đồng

Người làm vườn

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thủ kho

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển đầu bếp Tuyển đầu bếp

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/08/2019

Mức lương: 6-7 triệu

Tuyển nhân viên tạp vụ Tuyển nhân viên tạp vụ

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: 3 - 5 triệu

Tuyển Công nhân vệ sinh

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên sửa xe

 TP. Nam Định - Nam Định

  29/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển đầu bếp Tuyển đầu bếp

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo vệ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bảo vệ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/06/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Công Nhân Vận Hành Máy

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân công đóng gói hàng

 TP. Nam Định - Nam Định

  10/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3