Việc làm Vận chuyển, giao nhận

việc làm tuyển dụng Vận chuyển / Giao thông / Kho ... Tổ chức vận hành hệ thống quản lý về: Kho hàng hóa; Điều phối giao nhận,lương hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp, phúc lợi tốt.

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/01/2020

Mức lương: Từ 10 triệu trở lên

Tuyển nhân viên lái xe

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  31/01/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lái xe

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/12/2019

Mức lương: 6-15 triệu

Tuyển nhân viên khai thác hàng hóa

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: 4,5 - 5,5 triệu

Tuyển nhân viên kho

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/10/2019

Mức lương: 4,5 - 6 triệu

Tuyển lái xe

 TP. Nam Định - Nam Định

  10/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe đi làm luôn

 TP. Nam Định - Nam Định

  28/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên giao nhận, vận chuyển

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên kho thuốc kiêm lái xe

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/01/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân Viên Giao Nilon

 TP. Nam Định - Nam Định

  20/03/2018

Mức lương: 5 - 10 triệu

Tuyển nhân viên giao nhận hàng

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2017

Mức lương: Thỏa thuận