Việc làm Hoá chất, sinh học

215.000 công việc Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm dẫn đang chờ bạn tại mạng tuyển dụng trực tuyến hàng ... Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật (cơ khí, điện, hóa học).

Tuyển kỹ sư hóa vô cơ Tuyển kỹ sư hóa vô cơ

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ pha màu mực in lụa Tuyển thợ pha màu mực in lụa

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 Kỹ sư điện hóa

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận