Hoá chất, sinh học

215.000 công việc Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm dẫn đang chờ bạn tại mạng tuyển dụng trực tuyến hàng ... Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật (cơ khí, điện, hóa học).

Tuyển thợ pha màu mực in lụa

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

1 Kỹ sư điện hóa

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận