Việc làm Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Việc làm Phiên dịch/ Ngoại ngữ - Hàng nghìn thông tin việc làm Phiên dịch/ Ngoại ngữ của các nhà ... Phiên - Biên Dịch Tiếng Hàn Quốc (lương 12 - 15 Triệu).

Tuyển Trợ lý- Phiên dịch Tuyển Trợ lý- Phiên dịch

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên tiếng Trung Tuyển giáo viên tiếng Trung

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/10/2019

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển giáo viên tiếng Hàn

 TP. Nam Định - Nam Định

  24/10/2019

Mức lương: 10 Triệu - 15 triệu

Tuyển cán bộ tuyển sinh

 TP. Nam Định - Nam Định

  24/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

01 Phiên Dịch Tiếng Trung

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trợ lý

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

 TP. Nam Định - Nam Định

  13/04/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phiên dịch

 TP. Nam Định - Nam Định

  10/05/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Giáo viên Tiếng Anh trẻ em

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  20/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Công ty Viet Power tuyển dụng

 Huyện Hải Hậu - Nam Định

  30/04/2017

Mức lương: Thỏa thuận

1 Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/01/2018

Mức lương: 7 - 9 triệu/tháng

Nhân viên văn phòng sản xuất

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  15/01/2018

Mức lương: Từ 5 triệu đến 7 triệu

Giám đốc trung tâm tiếng Anh

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2017

Mức lương: 12 triệu - 20 triệu