Thông tin nhà tuyển dụng

tuyendungtce-gmail-com
Tên công ty:
Công ty CP TCE VINA DENIM
Địa chỉ:
Lô S6 + S7 đường N8 khu CN Hòa Xá, Nam Định

Có tất cả 50 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên kế toán

  Thỏa thuận

  22/04/2024

Tuyển nhân viên kế toán

  Thỏa thuận

  04/04/2024

Tuyển nhân viên Merchandiser

  Thỏa thuận

  19/01/2024

Tuyển nhân viên Phiên dịch tiếng Hàn

  Thỏa thuận

  09/01/2024

Tuyển nhân viên kĩ thuật giặt nhuộm

  Thỏa thuận

  22/12/2023

Tuyển nhân viên quản lý chất lượng

  Thỏa thuận

  19/12/2023

Tuyển nhân viên thống kê

  Thỏa thuận

  18/12/2023

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

  Thỏa thuận

  14/11/2023

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  11/09/2023

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

  Thỏa thuận

  05/07/2022

Tuyển nhân viên thí nghiệm sợi

  Thỏa thuận

  05/04/2023

Tuyển nhân viên thí nghiệm cơ lý hóa

  Thỏa thuận

  14/03/2023

Tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  02/03/2023

Tuyển kế toán công nợ

  Thỏa thuận

  03/02/2023

Tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  02/07/2022

Tuyển nhân viên hành chính - lễ tân

  Thỏa thuận

  04/08/2022

Tuyển nữ phụ bếp

  Thỏa thuận

  20/07/2022

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  08/06/2021

Nhân viên quản lý chất lượng

  Thỏa thuận

  27/04/2021

Tuyển nhân viên lập kế hoạch sản xuất

  Thỏa thuận

  19/04/2021

Tuyển nhân viên thí nghiệm nhuộm

  Thỏa thuận

  02/04/2021

Tuyển nhân viên thống kê

  Thỏa thuận

  30/03/2021

Tuyển nhân viên vật tư

  Thỏa thuận

  19/03/2021

Tuyển nhân viên Partem

  Thỏa thuận

  17/02/2021

Tuyển nhân viên Merchandiser

  Thỏa thuận

  17/02/2021

Tuyển nhân viên QA

  Thỏa thuận

  02/02/2021

Tuyển nhân viên lập kế hoạch sản xuất

  Thỏa thuận

  02/12/2020

Tuyển nhân viên Merchandiser

  Thỏa thuận

  15/12/2020

Tuyển nhân viên Partem

  Thỏa thuận

  10/11/2020

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện

  Thỏa thuận

  10/11/2020

Tuyển nhân viên QA

  Thỏa thuận

  06/11/2020

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

  Thỏa thuận

  04/02/2020

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  25/10/2019

Tuyển nhân viên quản lý đơn hàng

  Thỏa thuận

  28/09/2020

Tuyển nhân viên bảo vệ

  Thỏa thuận

  21/07/2020

Tuyển nhân viên vật tư

  Thỏa thuận

  08/07/2020

Tuyển nhân viên thống kê

  Thỏa thuận

  15/06/2020

Tuyển Quản đốc xưởng may

  Thỏa thuận

  23/06/2020

Tuyển Quản Lý Tổ Sửa Máy Cơ Khí

  Thỏa thuận

  15/06/2020

Tuyển nhân viên hành chính

  Thỏa thuận

  29/10/2019

Tuyển nhân viên tuân thủ

  Thỏa thuận

  18/02/2020

Tuyển nhân viên bếp ăn

  Thỏa thuận

  09/11/2019

Tuyển kế toán thanh toán Tuyển kế toán thanh toán

  Thỏa thuận

  16/10/2019

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

  Thỏa thuận

  12/10/2019

Tuyển nhân viên thống kê

  Thỏa thuận

  21/10/2019

Tuyển nhân viên hỗ trợ kinh doanh

  Thỏa thuận

  21/10/2019

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

  Thỏa thuận

  12/10/2019