Việc làm Dệt may

Tuyển dụng công nhân may mặc, tìm việc làm Công Nhân Ngành May Mặc/Dệt May với hơn 1000+ tin đăng tuyển dụng mới nhất tại Tuyển Dụng Nam Định.

Tuyển công nhân ngành may

 TP. Nam Định - Nam Định

  29/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật may

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/01/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/01/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ ra rập (ra dưỡng)

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tuyển dụng

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  20/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Quản lý bảo trì Tuyển Quản lý bảo trì

 Huyện Giao Thủy - Nam Định

  20/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may mẫu

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Chuyên Viên May Mẫu

 TP. Nam Định - Nam Định

  15/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  01/12/2019

Mức lương: 5 - 7 triệu

Tuyển nhân viên kế hoạch/QC Tuyển nhân viên kế hoạch/QC

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ may công nghiệp.

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Hàn

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may Tuyển công nhân may

 Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

  09/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản đốc xưởng may

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên QA

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  31/10/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ may tại Nam Định Tuyển thợ may tại Nam Định

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thủ kho

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Thợ cắt

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển gấp công nhân May

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/09/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên kiểm hàng

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển QC ngành may mặc

 TP. Nam Định - Nam Định

  30/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân cơ điện

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: 5 - 10 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân dệt

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: 5 - 9 triệu

Tuyển Tổ trưởng may Tuyển Tổ trưởng may

 TP. Nam Định - Nam Định

  31/07/2019

Mức lương: 7 - 12 triệu

1 2 3