Thông tin nhà tuyển dụng

thu-do

Phúc Trọng Tín Logictics

Địa chỉ: Km4, Lộc An, TP Nam Định

Điện thoại:

Email:


Tuyển dụng lái xe tải

  Thỏa thuận

  06/07/2024

Tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng

  Thỏa thuận

  19/06/2024

Tuyển dụng lái xe tải hạng C

  Thỏa thuận

  14/06/2024

Tuyển dụng Thủ kho

  Thỏa thuận

  24/04/2024

Tuyển dụng nhân viên phụ kho

  Thỏa thuận

  27/03/2024

Tuyển dụng Thủ kho hàng đi

  Từ 16 triệu trở lên

  18/03/2024

Tuyển dụng phụ kho

  15 triệu

  26/12/2023

Tuyển dụng nhân viên bốc xếp

  8 triệu

  19/12/2023

Tuyển dụng Thủ kho hàng đi

  25 - 35 triệu

  16/12/2023

Tuyển dụng Thủ kho

  18 triệu

  24/10/2023

Tuyển dụng Thủ kho

  18 triệu

  04/10/2023

Tuyển dụng nhân viên bốc xếp

  8 triệu đồng

  23/09/2023

Tuyển dụng lái xe tải

  10 triệu

  26/09/2023

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

  Thỏa thuận

  15/09/2023

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

  Thỏa thuận

  01/09/2023