Việc làm tại Huyện Nam Trực - Nam Định

Tuyển nhân viên an toàn

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  27/08/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển nhân viên phòng Lab

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  02/07/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên mua hàng

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  19/05/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  25/02/2020

Mức lương: 5 - 7 triệu

Tuyển phiên dịch viên tiếng hàn

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  25/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nghiệp vụ

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  17/12/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  11/11/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  02/10/2019

Mức lương: 5 - 7 triệu

Tuyển Kế Toán tổng hợp Tuyển Kế Toán tổng hợp

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  22/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên QA

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  16/08/2019

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên văn phòng

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  20/04/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên Phòng báo giá

 Huyện Nam Trực - Nam Định

  07/12/2017

Mức lương: Thỏa thuận