Việc làm tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

Nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư cấp thoát nước

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 10- 15 triệu

Tuyển kế toán xây dựng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 8 - 15 triệu

Tuyển chuyên viên tuyển dụng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  30/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  13/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giảng viên tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  13/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng hóa chất CE

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  08/09/2022

Mức lương: 12 -16 triệu

Tuyển giảng viên tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  24/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển HSE- Nhân viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  18/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên cải thiện IE

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  17/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán chấm công

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên cải thiện IE

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  19/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động đi làm ngay

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  17/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Chuyên viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  11/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Kỹ thuật viên hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  07/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ mộc

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  06/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ sửa máy

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  05/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  05/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật viên hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  05/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/04/2022

Mức lương: 6 triệu

1 2