Việc làm tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

Tuyển dụng nhân viên mua hàng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  03/06/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kế toán xây dựng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/05/2024

Mức lương: 8 - 15 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  13/05/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng sinh viên mới ra trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  05/02/2024

Mức lương: Từ 7 triệu trở lên

Tuyển chuyên viên giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  28/12/2023

Mức lương: 8-12 triệu

Tuyển kỹ thuật viên

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  26/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  01/08/2023

Mức lương: 15 -18 triệu

Tuyển nhân viên phòng khai thác

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/05/2023

Mức lương: 8 - 9 triệu

Tuyển nhân viên phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  19/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  19/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ sửa máy

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  25/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quay dựng video

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  06/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bán hàng Online

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  06/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên tính giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên e-learning

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ điện

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phòng khai thác

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  07/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ điện

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  14/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3