Việc làm tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

Tuyển dụng sinh viên mới ra trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  05/02/2024

Mức lương: Từ 7 triệu trở lên

Tuyển chuyên viên giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  28/12/2023

Mức lương: 8-12 triệu

Tuyển kỹ thuật viên

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  26/08/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  01/08/2023

Mức lương: 15 -18 triệu

Tuyển nhân viên phòng khai thác

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/05/2023

Mức lương: 8 - 9 triệu

Tuyển nhân viên phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  19/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  19/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ sửa máy

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  25/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên quay dựng video

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  06/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên bán hàng Online

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  06/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên tính giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng giá thành

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên e-learning

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  27/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ điện

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  21/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phòng khai thác

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  07/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ điện

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  14/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trưởng phòng hóa chất

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư cấp thoát nước

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 10- 15 triệu

Tuyển kế toán xây dựng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  31/10/2022

Mức lương: 8 - 15 triệu

Tuyển chuyên viên tuyển dụng

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  30/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  13/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giảng viên tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  13/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3