Việc làm tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

Tuyển nhiên viên kế hoạch

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Lao động phổ thông

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Từ 5 triệu đến 7 triệu

Chuyên viên chấm công

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên quan hệ lao động

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên Xuất nhập khẩu

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/09/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thu mua

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

IE- Nhân viên cải thiện

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  09/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên y tế

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên môi trường

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  22/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thí nghiệm VLXD

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  22/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyên viên kinh doanh

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  24/02/2020

Mức lương: Thỏa thuận

1 Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: 7 - 9 triệu/tháng

1 Nhân viên kỹ thuật 1 Nhân viên kỹ thuật

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: 7 - 8 triệu/tháng