Việc làm tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

1 Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: 7 - 9 triệu/tháng

1 Nhân viên kỹ thuật 1 Nhân viên kỹ thuật

 Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

  20/12/2017

Mức lương: 7 - 8 triệu/tháng