Việc làm tại Huyện Vụ Bản - Nam Định

Tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  13/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ thuật phòng mẫu

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  29/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân nam

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thủ kho hóa dược

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Digital Marketing

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán bán hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/03/2021

Mức lương: 5 triệu

Tuyển Kế Toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vật tư

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  01/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lái xe ( Nữ )

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý truyền thông

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  21/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám đốc truyền thông

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  11/01/2021

Mức lương: 15 - 20 triệu

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  04/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Cơ Điện

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hành chính

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  17/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Kế Toán Bán Hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/12/2020

Mức lương: 5 triệu

Tuyển công nhân Nam

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phụ kho

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyên nhân viên chăm sóc cây

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Y sỹ Y Học Cổ Truyền

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  13/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên IPC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám đốc đào tạo

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  04/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4