Việc làm tại Huyện Vụ Bản - Nam Định

Tuyên nhân viên chăm sóc cây

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Y sỹ Y Học Cổ Truyền

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  13/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên IPC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  06/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giám đốc đào tạo

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  04/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC gia công

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  29/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển phiên dịch tiếng Anh

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Telesales

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/10/2020

Mức lương: 7 - 12 triệu

Tuyển bác sỹ đông y

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/10/2020

Mức lương: 10 - 12 triệu

Tuyển dược sỹ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/10/2020

Mức lương: 7 - 12 triệu

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Digital Marketing

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  08/10/2020

Mức lương: 10 - 12 triệu

Tuyển nhân viên kỹ thuật

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  30/09/2020

Mức lương: 5 - 10 triệu

Tuyển kế toán sản xuất

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  29/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phụ kho

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  24/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên xuất nhập hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán nội bộ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  04/09/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  18/08/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên kế hoạch

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  18/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng quản lí sản xuất

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kỹ thuật mực

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/07/2020

Mức lương: 9 - 14 triệu

Tuyển thợ in mẫu

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/07/2020

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển gấp công nhân kiểm hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  18/06/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thợ in và phụ in

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  18/06/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/06/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển Trưởng Phòng Nhân Sự

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  11/04/2020

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4