Việc làm tại Huyện Vụ Bản - Nam Định

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Kế Toán Kho

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  25/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  21/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Ramatex Nam Dinh Tuyển IT Support

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển ca trưởng bộ phận Dệt

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên nghiệp vụ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC gia công

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng bộ phận cắt

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển cán bộ kỹ thuật

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển y sĩ, điều dưỡng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư xây dựng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán công nợ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chuyền may

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng chuyền may

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QA/QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/01/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  30/01/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QA/QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư xây dựng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lao động phổ thông

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  12/09/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển cán bộ kỹ thuật hồ sơ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/08/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kiểm nghiệm viên

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/08/2022

Mức lương: 6 - 9 triệu

Tuyển kỹ thuật hiện trường

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  23/07/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân đứng máy

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/07/2022

Mức lương: 8 - 12 triệu

1 2 3 4 5  Next