Việc làm tại Huyện Vụ Bản - Nam Định

Tuyền dụng nhân viên IT

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  22/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán viên

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  15/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển trình dược viên

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  21/02/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng chủ quản Sale

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  24/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng chủ quản kế hoạch

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  24/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/11/2023

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển Thủ Kho

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/11/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên QA/VCI

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  31/10/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  21/09/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Ramatex Nam Dinh Tuyển IT Support

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  27/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển ca trưởng bộ phận Dệt

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên nghiệp vụ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC gia công

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/07/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng bộ phận cắt

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/06/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển cán bộ kỹ thuật

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  10/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển y sĩ, điều dưỡng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/05/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư xây dựng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán công nợ

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/03/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý chuyền may

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển tổ trưởng chuyền may

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/02/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  30/01/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QA/QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kỹ sư xây dựng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/11/2022

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next