Việc làm tại Huyện Vụ Bản - Nam Định

Tuyển nhân viên lễ tân

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/05/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Việc làm IT tại Nam Định

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/04/2022

Mức lương: 6-8 triệu

Tuyển IT Support

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  28/03/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên QC

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  06/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  26/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển KCS thực phẩm

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  21/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Kỹ Sư Môi Trường

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên nhân sự

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  14/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân may

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  07/07/2021

Mức lương: từ 6 đến 10 triệu

Tuyển nhân viên IT

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  02/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kĩ thuật xốp

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  19/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/06/2021

Mức lương: 5-7 triệu + % doanh thu

Tuyển công nhân

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  16/06/2021

Mức lương: 4-5 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán - thống kê

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  26/05/2021

Mức lương: 5-7 triệu

Tuyển kỹ thuật phòng mẫu

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  24/05/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vật tư

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  20/05/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hồ sơ phòng QA

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  13/05/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân nam

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển thủ kho hóa dược

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Digital Marketing

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  05/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán bán hàng

 Huyện Vụ Bản - Nam Định

  03/03/2021

Mức lương: 5 triệu

1 2 3 4 5