Thông tin ứng viên


Vũ hoàng tâm

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Năng Tĩnh, Nam Định - Sinh ngày: 05/08/1996
 Lượt xem: 119  Cập nhật ngày: 05/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh, bán hàng

Đại học

1 năm

Quản lý điều hành
Quản lý, vận hành, điều hành, môi giới cho thuê chung cư

Công ty quản lý BDS Đất Việt
( 01/07/2018 - 06/05/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kinh doanh, bán hàng

Từ 6.000.000 - đến 9.000.000

Giao tiếp, bán hàng

Gợi ý ứng viên tương tự