Thông tin ứng viên


Trần Thị Tuyết Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
5/50 phố hàng cấp phường quang trung tp nam định - Sinh ngày: 02/08/1978
 Lượt xem: 266  Cập nhật ngày: 24/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


trưởng phòng Hành Chính Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Nhân sự
* Nhân viên hành chính
- Quản trị nhân sự
- Thiết kế phần mềm chấm công, chấm công bằng thẻ quẹt, chấm công như bảng chấm công cho tất cả nhân viên
- Quản lý, sắp xếp tài liệu và hồ sơ một cách khoa học;
- Tổ chức lưu trữ tài liệu và tập tin (bản cứng và bản mềm);
- Cập nhật dữ liệu trong máy tính: thư đi, thư đến, hợp đồng ...
- Tạo biểu mẫu cho các nhiệm vụ quản lý có hệ thống;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý giao.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng;
- Liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự để tuyển dụng nhân viên cho công ty;
- Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty;
- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý, đánh giá hiệu quả công tác tại các phòng ban, đơn vị theo quy định;
- Theo dõi và giải quyết bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân viên trong toàn công ty;
- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động của công ty;
- Thực hiện các công việc liên quan khác dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng nhân sự;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ của nhân viên.
Quản lý nhân sự hồ sơ giải quyết các chế độ chấm công tính công cho người lao động,

Công Ty TNHH Longyu Viet Nam
( 01/01/2011 - 24/08/2019 )

Nhân viên

Trưởng phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Nhân sự

Từ 10.000.000 - đến 10.000.000

làm công việc hành chính nhân sự cho công ty của Nhật 6 năm

Gợi ý ứng viên tương tự