Thông tin ứng viên


Trần Thị Tuyết Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
5/50 phố hàng cấp phường quang trung tp nam định - Sinh ngày: 02/08/1978
 Lượt xem: 142  Cập nhật ngày: 24/08/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


trưởng phòng Hành Chính Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Nhân sự
Quản lý nhân sự hồ sơ giải quyết các chế độ chấm công tính công cho người lao động,

Công Ty TNHH Longyu Viet Nam
( 01/01/2011 - 24/08/2019 )

Nhân viên

Trưởng phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Nhân sự

Từ 10.000.000 - đến 10.000.000

làm công việc hành chính nhân sự cho công ty của Nhật 6 năm

Gợi ý ứng viên tương tự