Thông tin ứng viên


Nguyễn Thái Học

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định - Sinh ngày: 10/01/1993
 Lượt xem: 201  Cập nhật ngày: 09/09/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư xây dựng, dự toán

Đại học

3 năm

Xây dựng
Giám sát thi công công trình, Làm hồ sơ thanh quyết toán, dự toán, hoàn công cho công trình
Phối hợp với CĐT và TVGS tổ chức nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

Công ty CPXD ViNaConex 504
( 07/09/2017 - 01/09/2019 )

Kỹ sư

Kỹ sư

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xây dựng

Từ 6.000.000 - đến 10.000.000

Giám sát thi công, vẽ soft trình CĐT và TVGS
Làm hồ sơ thanh quyết toán, hoàn công, dự toán cho công trình

Gợi ý ứng viên tương tự