Thông tin ứng viên


trần thị hoa

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Liêm Hải- Trực Ninh- Nam Định - Sinh ngày: 08/08/1992
 Lượt xem: 190  Cập nhật ngày: 24/11/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


công việc làm giờ hành chính

Đại học

2 năm

Giáo dục, đào tạo
Giáo viên dậy Sinh học trường THCS Hùng Vương- TP Huế

trường THCS Hùng Vương- TP Huế
( 24/11/2019 - 24/11/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Trực Ninh - Huyện Trực Ninh

Giáo dục, đào tạo

Từ 5.000.000 - đến 7.000.000

giáo viên dậy Sinh học trường THCS Hùng Vương- TP Huế

Gợi ý ứng viên tương tự