Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Đào

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 21/02/1997
 Lượt xem: 147  Cập nhật ngày: 31/12/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Công việc liên quan đến QA, QC và vận chuyển

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc

Ngành nghề khác
Chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng từ cty đến các hãng vận chuyển và từ các hãng vận chuyển đến khách hàng, giải quyết khiếu nại

Cty Mạnh Phát
( 01/07/2019 - 31/12/2019 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Vận chuyển, giao nhận

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

- Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học trường Học Viện  Nông Nghiệp Viện Nam
-  Làm trong công cty vận chuyển ninjavan
- Nhân viên chăm sóc hàng và quản lý các đơn hàng từ các hãng vận chuyển đến khách hàng
- nhân viên thu ngân nhà hàng NetViet

Gợi ý ứng viên tương tự