Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Ánh Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Số 150 Mỹ Xá - Sinh ngày: 08/03/1994
 Lượt xem: 49  Cập nhật ngày: 09/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, hành chính văn phòng

Đại học

3 năm

Hành chính văn phòng
+Hỗ trợ mượn hợp đồng, đăng ký xe từ phòng quản lý hồ sơ cho FC (NV thu nợ) tìm kiếm thông tin KH, làm việc và thu hồi nợ.
+Tập hợp, kiểm tra báo cáo hàng ngày của FC nhằm phát hiện những trường hợp báo cáo không trung thực.Gọi điện kiểm tra lại báo cáo của FC khi có phát hiện FC không trung thực.
+Gọi điện kiểm tra KH xin giảm phí phạt, kiểm tra số tiền FC xin giảm cho KH nhằm đảm bảo đúng số liệu trên hệ thống, làm giảm phí trên hệ thống của công ty và hoàn thiện bộ chứng từ giảm phí để trình ký cấp trên.
+Kiểm tra ngẫu nhiên cách ghi biên bản làm việc của FC khi tiếp xúc với KH sau khi TL đã kiểm tra. Quản lý việc giao nhận biên bản làm việc.
+Trực tiếp làm việc với phòng kế toán để giải quyết cho những KH thanh toán nhầm HD hoặc ghi sai số HD khi KH nộp tiền cho công ty nhằm đảm bảo số tiền KH nộp được nhập đúng cho người nộp.
+Quản lý và chịu trách nhiệm giao, nhận đăng ký xe cho FC nhằm đảm bảo đăng ký xe được trả cho KH đã thanh toán hết nợ với công ty và thực hiện hoàn lại theo đúng quy định làm việc của bộ phận.
+Quản lý giao nhận và kiểm tra phiếu thu nợ tại nhà của FC nhằm tránh cho việc nhân viên giữ tiền không nộp về công ty theo quy định.
+Làm thư thông báo, thư nhắc nợ, giấy giới thiệu, công văn.... các loại giấy tờ cung cấp cho FC làm việc với KH về khoản nợ qúa hạn.
+Cuối tháng làm các báo cáo tập hợp công việc trong tháng gửi cấp trên.
+Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Công ty Tài Chính TNHH HD SAISON
( 20/12/2017 - 29/02/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 5.000.000 - đến 7.000.000

1.Kinh nghiệm 1 năm làm kế toán nội bộ tại công ty TNHH Thái Huy Khang- Công ty thương mại bán buôn sản phẩm phục vụ xây dựng như keo, sơn ...vv...
2.Kinh nghiệm 2 năm làm nhân viên hành chính văn phòng tại công ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Gợi ý ứng viên tương tự