Thông tin ứng viên


tran manh quang

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
23/181/Vĩnh Mạc P Lộc Vượng TP Nam Định - Sinh ngày: 03/11/1993
 Lượt xem: 22  Cập nhật ngày: 11/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Thủ Kho NV Kho

Lao động phổ thông

5 năm

Dệt may
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập . xuất hàng theo đúng quy
định Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày Ghi phiếu
nhập và xuất kho Xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán
và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký
người giao, người nhận trên phiếu xuất. Tiến hành kiểm kê định
kỳ toàn bộ hàng hóa. Báo cáo xuất nhập tồn. Sắp xếp và bảo
quản hàng hóa trong kho. Chấm công và sắp xếp ca làm việc
cho nhân viên kho.
-Đặt mua tìm những nhà cung câp tốt định mức nguyên phụ liệu
để cho sản xuất.
-Đóng hàng thành phẩm gấp gói vào túi nilon thùng carton

CTy Dệt May Hồng Phú Gia
( 03/07/2015 - 08/03/2020 )

Trưởng phòng

Trưởng phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Dệt may

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập . xuất hàng theo đúng quy
định Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày Ghi phiếu
nhập và xuất kho Xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán
và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký
người giao, người nhận trên phiếu xuất. Tiến hành kiểm kê định
kỳ toàn bộ hàng hóa. Báo cáo xuất nhập tồn. Sắp xếp và bảo
quản hàng hóa trong kho. Chấm công và sắp xếp ca làm việc
cho nhân viên kho.
-Đặt mua tìm những nhà cung câp tốt định mức nguyên phụ liệu
để cho sản xuất.
-Đóng hàng thành phẩm gấp gói vào túi nilon thùng carton

Gợi ý ứng viên tương tự