Thông tin ứng viên


Vũ Kiều Oanh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Tổ 3 Phú Ốc - Lộc Hòa - Sinh ngày: 08/08/1990
 Lượt xem: 101  Cập nhật ngày: 12/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán
- Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các giao dịch với ngân hàng
- Nhập, xuất kho nguyên vật liệu, CCDC cho công trình
- Bóc tách nguyên vật liệu, nhân công, máy dựa trên dự toán
đã trúng thầu để nhập chi phí cho công trình
- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế: mua bán nguyên vật liệu,
thuê máy, hợp đồng giao khoán nhân công,....và các biên bản
kèm theo: biên bản nghiệm thu khối lượng, bàn giao hàng
hóa
- Hàng tháng đối chiếu công nợ và lên báo cáo công nợ trình
ban lãnh đạo
- Lập bảng lương, tính lương, tính BHXH cho nhân viên
- Kê khai thuế GTGT, tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính
- Tham gia cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm
toán thuế
- Giao dịch với các sở ban ngành, trung tâm hành chính công

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Phát
( 01/08/2013 - 01/03/2020 )

Nhân viên

Chọn cấp bậc mong muốn

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Gợi ý ứng viên tương tự