Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
94/70 Đường Trần Bích San - Sinh ngày: 22/06/1993
 Lượt xem: 76  Cập nhật ngày: 23/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Văn phòng

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán
Làm kế toán bán hàng , tổng hợp chứng từ liên quan đến khách hàng, làm các hợp đồng buôn bán giữa các bên, tổng hợp công nợ hàng tháng báo cao lãnh đạo, đôn đốc thu hồi công nợ

Công ty Cp quản lý bảo trì đường thuỷ nội đia số4
( 01/06/2017 - 01/08/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Hành chính văn phòng

Từ 5.000.000 - đến 6.000.000

Làm kế toán bán hàng trong 3 năm
Tự thấy bản thân vui vẻ hoà đồng vớ mọi người, có trách nhiệm với công việc đc giao

Gợi ý ứng viên tương tự