Thông tin ứng viên


Đặng Thị Hoài Thu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
mỹ lộc - Nam Định - Sinh ngày: 12/11/1994
 Lượt xem: 64  Cập nhật ngày: 02/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


hành chính nhân sự


Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Nhân sự

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự