Thông tin ứng viên


Trần Thị Thanh Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Thanh Bình Phù Nghĩa Lộc Hạ Nam Định - Sinh ngày: 07/03/1995
 Lượt xem: 34  Cập nhật ngày: 02/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Tester, Nhân Viên QA

Đại học

2 năm

Công nghệ thông tin

Công ty cổ phần Truyền thông Viegrid
( 01/10/2020 - 01/10/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Công nghệ thông tin

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Nhân viên Tester tại công ty cổ phần truyền thông Viegrid
Thực hiện phân tích nghiệp vụ
Thực hiện viết URS, FRS của hệ thống
Thực hiện viết testcase chức năng
Thực hiện test và log bug trong quá trình test

Gợi ý ứng viên tương tự