Thông tin ứng viên


Phạm Văn Được

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
30 Hàng Đồng, Nguyễn Du, Nam Định - Sinh ngày: 07/03/1987
 Lượt xem: 82  Cập nhật ngày: 21/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV_PHẠM VĂN ĐƯỢC_QUẢN LÝ KINH DOANH

Đại học

Trên 5 năm
Phó giám đốc, phó tổng giám đốc

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kinh doanh, bán hàng

Từ 25.000.000 - đến 30.000.000

- Kỹ năng quản lý kinh doanh phân phối sỉ và lẻ.
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát, phân tích tổng hợp việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, thúc đẩy tinh thần đội ngũ sales.
- Kỹ năng phối hợp làm việc với các bộ phận, phòng ban liên quan.
- Kỹ năng xử lý tính huống, thương lượng, đàm phán.

Gợi ý ứng viên tương tự