Thông tin ứng viên


Tinh Vũ

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định - Sinh ngày: 02/01/1983
 Lượt xem: 60  Cập nhật ngày: 04/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV- Vũ Văn Tinh - Trưởng Phòng Mua hàng

Đại học

Trên 5 năm

Quản trị kinh doanh
Develop purchasing strategies and oversee the purchasing team in their
daily activities of sourcing suppliers and purchasing products, equipment,
and services :
     •  Developing and implementing purchasing strategies.
     •  Managing daily purchasing activities, supervising staff, and allocating
tasks.
     •  Managing supplier relations and negotiating contracts, prices,
timelines, etc.
     •  Maintaining the supplier database, purchase records, and related
documentation.
     •  Coordinating with inventory control to determine and manage
inventory needs.
     •  Managing the maintenance of office/manufacturing equipment and
machinery.
     •  Ensuring that all procured items meet the required quality standards
and specifications.
     •  Preparing cost estimates and managing budgets.
     •  Working to improve purchasing systems and processes.
     •  Training new employees in the purchasing process and how to use the
purchasing system

Cong Ty TNHH Contechco Viet Nam
( 29/04/2021 - 04/09/2021 )

Trưởng phòng

Trưởng phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Quản lý điều hành

Từ 25.000.000 - đến 30.000.000

- Strategic Negotiation
- Manage Budgets
- Analizing Skill
- Bussiness Analyst
- Manage risk
- Skill using technology

Gợi ý ứng viên tương tự