Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Mai An

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Trường Thi,Nam Định - Sinh ngày: 08/12/1996
 Lượt xem: 140  Cập nhật ngày: 29/07/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế Toán, Hành Chính Nhân Sự, Ngân Hàng

Đại học

2 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự