Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Hải Anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Đường 10, Mỹ Trọng, Mỹ Xá, KCN Hoà Xá, TP. Nam Định - Sinh ngày: 08/04/1998
 Lượt xem: 308  Cập nhật ngày: 05/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính nhân sự

Đại học

1 năm
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Nhân sự

Từ 8.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự