Thông tin ứng viên


Hoàng Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Giao Tiến - Sinh ngày: 18/10/1985
 Lượt xem: 67  Cập nhật ngày: 21/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Logistic & HR

Đại học

3 năm

Giao thông vận tải
HR & Logistics

MOL Logistics Viet Nam,
( 21/08/2010 - 21/08/2011 )

Nhân viên

Nhân viên

Huyện Giao Thủy - Huyện Giao Thủy

Nhân sự

Từ 1.000.000 - đến 10.000.000

Logistic & HR

Gợi ý ứng viên tương tự