Thông tin ứng viên


Phạm Thị Hà Thanh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Sinh ngày: 02/10/1992
 Lượt xem: 167  Cập nhật ngày: 10/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán
1. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm
2. Thu, chi, quản lý quỹ tiền mặt, lập kế hoạch tài chính
3. Giao dịch, xử lý các công việc với ngân hàng
4. Theo dõi, báo cáo nhập xuất tồn kho
5. Theo dõi, báo cáo công nợ phải thu, phải trả, nội bộ
6. Tập hợp doanh thu, chi phí từng công trình, dự án
7. Làm hồ sơ: báo giá, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, đề nghị thanh toán, công văn...
8. Xuất hóa đơn và tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào, thực hiện các công việc kế toán thuế
9. Giao dịch, xử lý các công việc với Bảo hiểm xã hội
10. Chấm công, làm lương và lưu trữ, sắp xếp HS có hệ thống, dễ quản lý

CÔNG TY CP SẢN XUÂT NỘI THẤT DƯƠNG GIA
( 01/12/2020 - 31/07/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 9.000.000 - đến 12.000.000

Thành thạo phần mềm kế toán fast, misa
Thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng báo cáo tốt
Xử lý công việc hiệu quả

Gợi ý ứng viên tương tự