Thông tin ứng viên


Phạm Phương Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Thái Bình - Trần Tế Xương - Sinh ngày: 18/09/1999
 Lượt xem: 130  Cập nhật ngày: 31/10/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, tài chính - ngân hàng, nhân sự

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán

Công ty TNHH Nam Hoàng
( 01/04/2022 - 29/10/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 7.000.000 - đến 20.000.000

Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point; phần mềm kế toán Acsoft, Misa.
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh bình thường.

Gợi ý ứng viên tương tự