Thông tin ứng viên


Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 28/11/2022
 Lượt xem: 117  Cập nhật ngày: 08/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Marketing

Chọn bằng cấp hiện tại

Chọn kinh nghiệm làm việc

Marketing, tư vấn

( 01/07/2022 - 28/11/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Marketing, tư vấn

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự