Thông tin ứng viên


Hồ Huy Hoàng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 31/07/1993
 Lượt xem: 113  Cập nhật ngày: 02/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Ngân hàng

Đại học

3 năm

Luật, pháp lý

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn
( 03/06/2020 - 31/12/2022 )

Phó giám đốc, phó tổng giám đốc

Phó phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Luật, pháp lý

Từ 9.000.000 - đến 20.000.000

Kĩ năng làm việc cường độ cao. làm việc và tư duy độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự