Thông tin ứng viên


Nguyễn Xuân Hùng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 09/05/1990
 Lượt xem: 176  Cập nhật ngày: 02/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng
Chỉ huy trưởng công trình

Công ty TNHH Nước và vệ sinh môi trường Việt Nam
( 07/03/2013 - 12/08/2022 )

Kỹ sư

Kỹ sư

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 12.000.000

Chỉ huy trưởng dự án

Gợi ý ứng viên tương tự