Thông tin ứng viên


Ngô Thị Linh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Ý Yên, nam định - Sinh ngày: 23/01/1998
 Lượt xem: 186  Cập nhật ngày: 06/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên bán hàng

Không yêu cầu

1 năm

Báo chí , biên tập

Trung tâm tiếng Anh Ecorp
( 07/03/2017 - 07/03/2018 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kinh doanh, bán hàng

Từ 7.000.000 - đến 15.000.000

Kĩ năng telesale,tư vấn bán hàng

Gợi ý ứng viên tương tự