Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
2/180 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, Tp Nam Định - Sinh ngày: 26/02/1994
 Lượt xem: 172  Cập nhật ngày: 07/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


marketing

Đại học

Trên 5 năm

Marketing, tư vấn
Viết nội dung, làm hình ảnh chạy quảng cáo facebook, website, zalo
Lên kế hoạch & nội dung kịch bản tổ chức sự kiện giới thiệu, ra mắt sản phẩm mới, hội nghị khách hàng...
Chụp ảnh và làm hình ảnh sản phẩm
Viết kịch bản, quay, dựng video sản phẩm
Tìm kiếm và hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Bình An Sinh
( 01/11/2021 - 01/09/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Marketing, tư vấn

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Content website, facebook, zalo...
Hình ảnh, chạy quảng cáo, quay dựng video...

Gợi ý ứng viên tương tự