Thông tin ứng viên


Đoàn Thị Chang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Nam Giang - Nam Trực - Sinh ngày: 22/03/1995
 Lượt xem: 181  Cập nhật ngày: 08/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kế toán - Đoàn Thị Chang

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán
- Lập báo cáo Thuế, báo cáo quản trị theo đúng quy định pháp luật và của công ty
- Kiểm soát thu - chi và chi phí, hỗ trợ Giám đốc thực hiện các giao dịch (các vấn đề phát sinh với ngân hàng)
-

Công Ty CPTĐ Hoa Sen
( 04/09/2017 - 08/07/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 8.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự