Thông tin ứng viên


Nguyễn Tường Ngân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
3b/61 Trần Nhật Duật, tp Nam Định - Sinh ngày: 14/08/1996
 Lượt xem: 40  Cập nhật ngày: 11/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính, văn phòng

Đại học

5 năm

Ngoại ngữ, biên phiên dịch
Khai thác sản phẩm
Phiên dịch
Trợ lý
Quản lý nhóm khai thác

Công ty Tỷ Xuân- LYN group
( 30/05/2022 - 31/07/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Hành chính văn phòng

Từ 10.000.000 - đến 13.000.000

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
- Tiếng Nhật, tiếng Anh
- Khai thác sản phẩm, quản lý nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự