Thông tin ứng viên


Trần Bích Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 05/12/2001
 Lượt xem: 127  Cập nhật ngày: 23/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV- Trần Bích Ngọc - Thu ngân, kế toán

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán
Thu ngân, kế toán, tổng hợp kết quả bệnh nhân, giao thuốc,...

Phòng khám ABClinic
( 08/05/2023 - 30/09/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Kế toán, kiểm toán

Từ 5.000.000 - đến 7.000.000

Xử lý chứng từ, hoá đơn, sử dụng cơ bản word, ex,...

Gợi ý ứng viên tương tự