Thông tin ứng viên


Hoang đình thi

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam trực - Sinh ngày: 04/09/2001
 Lượt xem: 90  Cập nhật ngày: 24/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kĩ thuật viên

Chứng chỉ

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Công nghệ thông tin

Từ 6.000.000 - đến 9.000.000

Kĩ năng hơi yếu mới ra trường ạ nhưng có thể học hỏi chăm chỉ và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ

Gợi ý ứng viên tương tự