Thông tin ứng viên


Đào Anh Dũng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Nam Định - Sinh ngày: 13/03/1989
 Lượt xem: 106  Cập nhật ngày: 30/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


QA/QC ; Kế hoạch, Tổng hợp

Đại học

5 năm

Quản lý điều hành
- Quản lý điều hành
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
- Tổng hợp báo cáo thường xuyên theo tháng, quý, năm hoặc đột xuất
- Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng
- Kiểm tra, kiểm soát

Ban Quản lý
( 30/10/2023 - 31/10/2023 )

Phó phòng

Phó phòng

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

- Kế hoạch - Tổng hợp, Hành chính - Tổng hợp
- Quản lý chất lượng QA/QC
- Công tác tổ chức cán bộ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Thích ứng nhanh với môi trường làm việc
- Nhiệt tình, ham học hỏi
- Tham mưu tốt trong những lĩnh vực được phân công

Gợi ý ứng viên tương tự