Thông tin ứng viên


Vũ Thành Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 04/10/2002
 Lượt xem: 62  Cập nhật ngày: 09/11/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Biên - Phiên dịch tiếng Nga

Chứng chỉ

3 năm
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Báo chí , biên tập

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Nhận chứng chỉ tiếng Nga tại viện tiếng Nga quốc gia Puskin - Moscow

Gợi ý ứng viên tương tự