Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Hoài

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 25/11/1996
 Lượt xem: 446  Cập nhật ngày: 03/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Đại học

5 năm
Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Hành chính văn phòng

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Làm Việc Chịu Áp Lực Cao
Quản Lý Thời Gian
Kiên nhẫn
Biết lắng nghe
Ham học hỏi

Gợi ý ứng viên tương tự