Thông tin ứng viên


Vũ Nguyệt Thu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 05/10/2002
 Lượt xem: 462  Cập nhật ngày: 05/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Xuất nhập khẩu/Logistics

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
- Thực hiện công việc book tàu
- Kiểm tra Bộ chứng từ (VGM, SI, TO, Packing list, TO,...)

Công ty TNHH SAE - A VINA
( 12/08/2023 - 16/11/2023 )

Chọn cấp bậc mong muốn

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

Từ 3.000.000 - đến 4.000.000

- Giao tiếp tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
- IELTS 7.0

Gợi ý ứng viên tương tự