Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nam Dương-Nam Trực-Nam Định - Sinh ngày: 29/12/1998
 Lượt xem: 624  Cập nhật ngày: 10/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên dự toán

Đại học

2 năm

Xây dựng
- Bóc tách khối lượng;
- Lập dự toán công trình xây dựng;
- Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

Công ty cổ phần CONINCO Máy xây dựng và công trình công nghiệp
( 15/03/2022 - 10/01/2024 )

Kỹ sư

Kỹ sư

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Xây dựng

Từ 12.000.000 - đến 20.000.000

- Bóc tách khối lượng;
- Lập dự toán công trình xây dựng;
- Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

Gợi ý ứng viên tương tự