Thông tin ứng viên


Trần Đình Thiện

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
An Nội, Bình Lục, Hà Nam - Sinh ngày: 13/11/2000
 Lượt xem: 548  Cập nhật ngày: 12/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Công nghệ thông tin

Cao đẳng

1 năm

Công nghệ thông tin
Quản lý dữ liệu database, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng trên phần mềm Java. Sử dụng Excel thông kê thông tin khách hàng và các thông tin lỗi trong phần mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN INSMART
( 15/02/2023 - 15/02/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Công nghệ thông tin

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

- Thành thạo máy tính văn phòng: Work, Excel, phần mềm
- Kỹ năng lập trình và tối ưu code của dự án.
- Khả năng tư duy, xử lý các tình huống nghiệp vụ.
- Sử dụng thành thạo các công cụ trên máy tính.
- Biết cách khắc phục lỗi khi làm việc với My SQL và cách CRUD chuẩn xác.
- Biết cách khắc phục lỗi khi làm việc với SQL Server.
- Tìm hiểu và sử dụng thêm được các công nghệ mới và biết sử dụng Bootstrap để làm giao diện.

Gợi ý ứng viên tương tự