Thông tin ứng viên


Phạm Hoàng Thao

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Xã Nam Dương - Sinh ngày: 27/09/1994
 Lượt xem: 511  Cập nhật ngày: 21/01/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Tài chính,Xây Dựng,Kinh Doanh,Sản xuất, Vận Hành

Cao đẳng

5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Lắp ráp robot hệ thống,đọc bản vẽ tiến hành thao tác  theo bản vẽ

Rorze Robottech
( 17/05/2021 - 15/12/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

TP. Nam Định - TP. Nam Định

Sản xuất, vận hành sản xuất

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

Làm việc được theo nhóm,độc lập,linh hoạt trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự